Advertentie
Advertentie

Bekwaamheid telt meer voor wedde ambtenaren

(tijd) - De federale ambtenaren krijgen een loopbaan die meer rekening houdt met hun bekwaamheid en de zwaarte van hun job, en minder met hun anciënniteit. De federale minister van Ambtenarenzaken, Luc van den Bossche (sp.a), bereikte daarover maandagavond een akkoord met twee van de drie ambtenarenbonden. Het voorstel wordt vandaag voorgelegd aan het kernkabinet.