Belaagde PS vreest voor positie in de regering

(tijd) - PS-voorzitter Busquin achtte het gisteren nodig te benadrukken dat vice-premier Di Rupo in staat is 'om ten volle zijn opdracht in de regeringsploeg uit te voeren'. In de Parti Socialiste leeft de vrees dat de andere regeringspartijen van de problemen van de PS-nummer één in de federale regering gebruik willen maken om de positie van de PS te ondergraven. Elders in de coalitie zegt men dat de PS 'in de greep van paranoia' is geraakt. CVP-jongerenvoorzitter Raf Vermeire vindt ondertussen dat Di Rupo er beter aan zou doen om ontslag te nemen.De verklaring van Busquin kwam er nadat tijdens het weekend ook een aantal woordvoerders van regeringspartijen aan de positie van Di Rupo geknabbeld had. SP-fractieleider in de Kamer Louis van Velthoven en CVP-volksvertegenwoordiger Tony van Parys vonden dat de vice-premier zeker tot 9 december - wanneer Cassatie de resultaten van zijn onderzoek aan de Kamer overmaakt - best 'de nodige terughoudendheid aan de dag legt'. 'Persconferenties of ronkende verklaringen' zijn uit den boze. PSC-voorzitter Nothomb stelde luidop de vraag of een homoseksuele geaardheid wel gecombineerd kan worden met een ministerpost. Dat kan op voorwaarde dat de betrokkene discreet is over zijn seksuele voorkeur, zo luidde uiteindelijk het verdict. 'Apologieën over homoseksualiteit' zijn uit den boze. Een waarschuwing die natuurlijk dubbel geldt voor zijn eigen partijgenoot Grafé, wiens dossier zaterdag ook door het Waalse Parlement voor meer onderzoek naar Cassatie werd doorgestuurd.