Advertentie
Advertentie

Belang marktfinanciering neemt toe dankzij euro

(tijd) - De invoering van de euro zorgt in de eurozone voor een verschuiving van bankfinanciering naar marktfinanciering. Dit zegt de Europese Centrale Bank (ECB) in haar maandrapport. Ze verwijst naar de sterke groei van de markten van de bedrijfsobligaties en hoogrentende obligaties. Voorts herhaalt de ECB dat de stijging van de inflatie niet mag leiden tot overdreven looneisen.