Belang van Casino in Quick France is potentieel miljarden waard

(tijd) - (tijd) - De Franse distributiegroep Casino wil zijn schuldpositie verlichten door een aantal activa af te stoten. Eén van de participaties die Casino zou kunnen verkopen is het 50% belang in Quick France. Het analistenbureau DLP James Capel waardeert de hamburgerketen waarin GIB Group 50% heeft op 1,25 miljard Fr.fr. of 7,5 miljard frank. Casino in zijn geheel zou na aftrek van de schulden zo'n 12 miljard Fr.fr. waard zijn.