Advertentie
Advertentie

Belang van privé-sector in China groeit

(tijd) - Ooit was de Chinese communistische partij de partij van arbeiders en boeren. Vandaag zoekt ze aansluiting bij privé-ondernemers, zelfstandigen en vrije beroepen. Op het partijcongres is die toenadering officieel gemaakt.