Belang windenergie blijft relatief maar efficiëntie kan beter

Ditmarschen (tijd) - Elektriciteit uit windenergie kan enkel een uitsparing betekenen van brandstofkosten in een nationaal energievoorzieningsplan, niet van kapaciteit, daarvoor is de produktie te wisselvallig. Daarbij kan die energie in een land als Duitsland bij een maximale benuttiging van alle natuurlijk gunstig gelegen plaatsen, maximaal 1,5% uitmaken van die brandstofkosten. De kostprijs van die windenergie bedraagt in Duitsland zowat het viervoudige van elektriciteit uit de klassieke centrales. Windenergie is zo enkel via investeringssteun rendabel voor de uitbaters van de windparken.