Belangenconflict blokkeert bespreking sociale programmawet in Senaat

(tijd) - De motie die het Vlaamse Parlement woensdag goedkeurde over het zogenaamde belangenconflict inzake de dienstencheque voor bejaarden, heeft gisteren voor de grootste verwarring gezorgd in de Senaat. De meerderheidspartijen stelden voor de bepalingen over de dienstencheque uit de federale sociale programmawet te schrappen. Maar de oppositie dwong af dat de Raad van State zich eerst over de zaak zal uitspreken.Bijstand aan personen is een materie die tot de bevoegdheid van de gemeenschappen behoort. Een bepaling over een dienstencheque voor hulpbehoevende bejaarden hoort dan ook niet in een federale wet thuis. Dat was de redenering van de Vlaamse parlementsleden toen zij woensdag in een motie vaststelden dat het artikel 153 van de (federale) sociale programmawet een 'belangenconflict' veroorzaakte tussen de federale overheid en de Vlaamse deelstaat.