Belangrijke faktor van institutionele kapitaalvorming

De sektor van de kollektieve aanvullende pensioenen is niet enkel vanuit sociaal standpunt bijzonder belangrijk maar beinvloedt ook in niet onaanzienlijke mate de institutionele kapitaalvorming. In het boekjaar 1986 bedroegen de totale institutionele reserves ruim 446 miljard B.fr. wat overeenstemt met 9,5% van het BNP. Ongeveer 295 miljard fr. komt voor rekening van de groepsverzekeringen die zowat 400.000 begunstigden groeperen. In 1985 bedroegen de reserves voor de groepsverzekering nog maar 231 miljard fr.