Advertentie
Advertentie

Belangrijke test voor Walibi's kwaliteit als parkenbouwer

(tijd) - De pretparkengroep Walibi rond Eddy Mees heeft in 10 jaar tijd een belangrijke vlucht genomen. Walibi heeft vooral bewezen ook zelf parken uit de grond te kunnen stampen of "turnaround-situaties' aan te durven. Twee slechte seizoenen hebben echter vragen doen rijzen over de organizatorische kracht van de groep. Walibi Flevo, dat op 7 mei opengaat, wordt een belangrijke indikatie over de toekomstige ontwikkeling van de groep. Tot 1983 was de pretparkengroep Walibi synomiem voor Walibi Waver. In dat jaar bewees Eddy Mees klaar te staan voor een belangrijke schaalvergroting. Walibi Rhône-Alpes kwam erbij, in '87 werd Waver verruimd met Aqualibi, in '88 volgde de overname van het wassenbeeldenmuseum en Mini-Europe in Brussel.