Belangrijkheid van disconto en daggeld blijft dalen

(tijd) - De aktiviteiten van het Herdiscontering- en Waarborginstituut (HWI) hebben verleden jaar de trends van de geldmarkt gevolgd. De tendenzen van de voorbije jaren werden bevestigd want de omzet van overheidspapier en interbankleningen bleef toenemen terwijl het disconto en gewaarborgd daggeld stagneerden of zelfs afbrokkelden. De aktiviteit van Creditexport, waarvan het HWI het beheer waarneemt, kende een uitgesproken achteruitgang.