Advertentie
Advertentie

Belaste winstbewijzen vallen buiten loonnorm

(tijd) - Winstdeelnemingen waarover een CAO afgesloten is en die (para)fiscaal als gewoon loon worden behandeld, vallen buiten de loonnorm. Dat staat in een wetsontwerp dat de ministerraad gisteren goedkeurde. Over de winstdeelname werd lang gebakkeleid tussen de regeringspartijen. De meeste waarnemers betwijfelen of het nieuwe systeem veel succes zal hebben.De werkgever van een welvarend bedrijf die zijn personeel een extraatje bovenop de loonnorm wil bieden heeft minstens één perfect legale uitweg. Hij kan het een deelname in de winst toekennen. De ministerraad keurde gisteren immers een wetsontwerp goed dat toelaat dat de dergelijke winstbewijzen buiten de loonnorm blijven.