Advertentie
Advertentie

Belasting betalen op forfait bij gebrek aan aangifte

Belastingplichtigen die hun aangifte niet indienen, zijn vaak een last voor belastinginspecteurs. Hoe moeten zij hen immers belasten? Midden dit jaar werd een forfaitair systeem ingevoerd om toch wat belasting te kunnen vestigen. Maar de fiscus zegt nu dat de belastingplichtige in dat geval nog altijd de kans krijgt een aangifte in te dienen om belast te worden op zijn echte winst of baat.