Advertentie
Advertentie

"Belasting en RSZ aan de haal met helft gemiddeld salaris'

BRUSSEL (tijd) - Het fiskale beslag op het inkomen van partikulieren wordt een ondraaglijke last. Zelfs arbeiders en bedienden met een matig bruto-inkomen van pakweg 70.000 fr. per maand moeten ruim 50% van dat bedrag besteden aan sociale-zekerheidsbijdragen, personenbelasting, BTW op het verbruik, allerlei heffingen op woningbezit, verkeersbelasting, milieubelasting en televisiebelasting. De staat beheert in toenemende mate de portemonnee van de gemiddelde burger.