Belasting op aandelen aan toonder verdrievoudigt tot 0,6 procent

(tijd) - De belasting op effecten aan toonder stijgt van 0,2 tot 0,6 procent. Tegelijk werd beslist de taks op de inventariswaarde van Belgische beleggingsfondsen niet te verhogen en op 0,06 procent te houden. Om het verlies van die inkomsten te compenseren, worden wel meer beleggingsfondsen onderworpen aan de taks. De maatregelen staan in het ontwerp van programmawet waarover de paarse regeringspartijen het in de nacht van dinsdag op woensdag eens raakten.