Belasting op CO2-emissie kan ekonomische groei stimuleren

BRUSSEL (belga) - Een heffing van 20% op de uitstoot van koolstofdioxide of CO2, het gas dat mede het broeikaseffekt veroorzaakt, leidt tot een hogere inflatie, tot een daling van de ekonomische groei en tot een stijging van de werkloosheid. Tegelijk zou zo'n belasting of heffing het saldo van de betalingsbalans verbeteren en het begrotingstekort met 1,2% doen dalen tegenover het bruto binnenlands produkt, indien het gekombineerd wordt met maatregelen die het energiegebruik beperken. Dat is het besluit uit een scenario dat geschreven werd door het Planbureau en dat zopas werd voorgesteld.