Belasting op computers en netwerken

Het Brussels Gewest heft voortaan een belasting op computers. Het was een kort zinnetje in een persmededeling, en de belasting is niet eens zeer hoog. Toch heeft het bericht alle voorpagina's gehaald. Wie heft er nu belasting op computers, het instrument van de vooruitgang bij uitstek? Veel commentaren gingen ook in die richting: dat het niet opgaat de middelen van de vooruitgang te belasten en zo achterstand op te lopen op anderen die dat niet doen.