Advertentie
Advertentie

Belasting op leegstand en verkrotting

In zijn 19de eeuwse gordel kampt Gent al lang met leegstand enverkrotting. Premies voor renovatie verleidden weinig eigenaars,die meestal buiten Gent wonen. Dan maar harde maatregelen: vanaf 15 juni '90 werd in Gent een belasting op leegstand en verkrotting ingevoerd. Die had effekt: het aantal aanvragen voor bouwvergunningen verdubbelde, het aantal aanvragen voor sloopvergunningen verdrievoudigde. Schepen van Financiën Sas van Rouveroij: "We hebben die belasting ondertussen verfijnd: het belastingreglememt dat op 15 januari '90 werd ingevoerd, gold maar voor één jaar. Op 5 juni '91 werd een nieuw reglement ingevoerd, tot en met 1994.