Belasting op vrije beroepen

(belga) - De bestendige deputatie van West-Vlaanderen heeft gaat volgend jaar ook de vrije beroepen belasten. Dit werd bekend gemaakt bij de voorstelling van de begroting voor volgend jaar. De fiskale ontvangsten zullen volgens de begroting met 431 miljoen fr. stijgen tot 1,8 miljard. De opcentiemen op de onroerende voorheffing stijgen van 225 naar 245. De algemene provinciebelasting stijgt van 500 tot 525 fr. voor individuen en van 870 tot 950 fr. voor meerpersoonsgezinnen. De belastingen op hinderlijke bedrijven en op ekonomische entiteiten met rechtspersoonlijkheid worden vervangen door een algemene provinciebelasting op bedrijven. Deze belasting zal geheven worden op alle natuurlijke en rechtspersonen die een bedrijf uitbaten of een vrij beroep uitoefenen. Het tarief is bepaald op 3 fr. per vierkante meter bedrijfsoppervlakte met een minimumaanslag van 3.300 fr.