Advertentie
Advertentie

Belastingconsulent mag geen boekhouder-fiscalist zijn

(tijd) - De titel van belastingconsulent kan niet gecumuleerd worden met die van boekhouder of boekhouder-fiscalist. Dat zegt een arrest van het Arbitragehof. Vrijdag bevestigde het Arbitragehof daarmee het standpunt van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB). Gelijktijdig ingeschreven staan op de ledenlijst van het IAB en van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten kan dus niet langer. Volgens het IAB hindert zon dubbel lidmaatschap de transparantie in de fiscale dienstverlening. Personen die de twee titels wel cumuleerden hadden een procedure aangespannen bij het Arbitragehof, maar daar kreeg het IAB, dat in zijn standpunt werd bijgetreden door de ministerraad, vrijdag gelijk. Volgens het Arbitragehof vloeit het cumulverbod voort uit de algemene economie van de wet en is het niet discriminerend, zodat het behouden kan blijven. In hetzelfde arrest ontkracht het Arbitragehof ook de stelling dat de voorwaarden tot het bekomen van de titel van belastingconsulent gedurende de periode van juni 1999 tot december 2000 bepaalde kandidaten zou benadelen. Sommige kandidaat-belastingconsulenten voelden zich benadeeld omdat ze een diploma moesten voorleggen om de titel te verkrijgen, terwijl accountants die de titel aanvroegen geen diploma moesten voorleggen. Ook daar is volgens het Hof geen sprake van discriminatie. Het IAB zegt in een persbericht tevreden te zijn met het arrest omdat het ervoor zorgt dat de klanten duidelijk weten met welke beroepsbeoefenaar ze te maken hebben. Het IAB kan daardoor de ruim 5.000 aanvraagdossiers voor de titel van belastingconsulent die het voor eind december ontvangen heeft, afhandelen met de nodige rechtszekerheid voor alle betrokkenen, luidt het.