Belastingconsulenten dienen aanvraag in voor wettelijke erkenning van beroep

(tijd) - Het Instituut der Belastingconsulenten (IBC) heeft een verzoekschrift ingediend bij minister Karel Pinxten voor een wettelijke erkenning van het beroep van belastingconsulent. De beroepsvereniging anticipeert daarmee op het ontwerp van nieuw Wetboek van Fiscale Procedure, dat reeds goedgekeurd is door de regering maar nog moet ingediend worden bij het parlement. Volgens dat ontwerp zouden erkende belastingconsulenten net als advocaten mogen pleiten voor de fiscale geschillencommissie.Zowel Willy Maeckelberg, voorzitter van de beroepsverenigng IBC als adjunct-kabinetchef De Bethune van het kabinet van minister van Middenstand Pinxten bevestigden aan de redactie dat het verzoekschrift afgelopen week is ingediend. De bevoegde diensten van het ministerie van Middenstand kijken nu na of het verzoekschrift ontvankelijk is. De Hoge Raad van de Middenstand moet vervolgens een advies geven. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, wordt het beroep erkend door middel van een koninklijk besluit. De aanvraag past in de wet van 1976 die de erkenning en bescherming van intellectuele beroepen regelt. Die wet impliceert ook de bescherming van de beroepstitel en de oprichting van een beroepsinstituut dat waakt over de erkenning en de beroepsdeontologie. Als dat beroepsinstituut er komt, is het ook de vraag of het lidmaatschap ervan verenigbaar is met dat van andere beroepsinstituten zoals het Instituut der Accountants (IDAC) of het Instituut der Bedrijfsrevisoren (IBR). Veel externe accountants en bedrijfsrevisoren hebben ook een praktijk als belastingconsulent. Een alternatieve mogelijkheid is dat de minister van Middenstand enkel de beroepstitel van belastingconsulent erkent. Dat zou de deur openlaten voor de integratie van het beroep in een algemeen instituut van accountants waarvan ook de IDAC- en IBR-accountants zouden deel uitmaken.