'Belastingdruk is wel degelijk gedaald'

(tijd) - Het kabinet-Verhofstadt beklemtoonde gisteren dat de belastingdruk sinds het begin van de paars-groene regering wel is gedaald. Het kabinet zei in een reactie op de kritiek van de CD&V dat de lasten op de lonen nu veel lager zijn dan enkele jaren geleden. De belastingdruk in verhouding tot het bruto binnenlands product (BBP) is een slechte maatstaf omdat die wordt beïnvloed door schommelingen van het loonaandeel in het BBP.