Belastingen op verstrekte renteloze leningen

Vennootschappen worden voor allerlei zaken gebruikt. Zo geeft een vennootschap vaak een renteloze lening aan een derde. Maar het fiscale wetboek is zo opgebouwd dat in zo'n geval de vennootschap kan worden verplicht belasting te betalen op de niet ontvangen interesten. Het hof van beroep in Gent kreeg onlangs twee zulke gevallen te verwerken. Telkens werd de fiscus in het gelijk gesteld.