Belastinggids versus computerprogramma

Belastingplichtigen blijken vooral problemen en vragen te hebben rond de aangifte van onroerende inkomsten en de aftrek van verzekeringspremies, intresten en kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen. Gepensioneerden hebben vooral vragen rond hun beleggingen. Maar ook het invullen van het aangifteformulier, dat allerminst uitblinkt door duidelijkheid, baart vele belastingplichtigen zorgen. Een computerprogramma gebruiken om een optimale aangifte in te dienen wordt steeds minder een luxe, steeds meer bittere noodzaak. Wie zich een belastinggids wil aanschaffen, houdt bijgevolg het best goed rekening met de aard van de persoonlijke fiscale problemen en hoe elke gids op die problemen inspeelt.