Belastinghervorming naar werkgroep verwezen?

Premier en vice-premiers zullen naar verluidt morgen ook de hervorming van de fiskaliteit aansnijden. Aan het wetsontwerp terzake werd gisteren overigens de laatste hand gelegd door de kabinetten van Maystadt en Van Rompuy. Verwacht wordt niettemin dat het onderwerp door de regeringstop voor verder onderzoek naar een interkabinettenwerkgroep zal worden doorverwezen. De reden hiervoor is dat het ontwerp Maystadt-Van Rompuy geen getrouwe weergave vormt van het regeerakkoord.