Belastinghervorming:

De belastinghervorming, waarover de regeringstop dit weekend een akkoord heeft bereikt, zal volledig gekompenseerd worden. Er wordt m.a.w. niet meer gerekend op het zogenaamde terugverdieneffekt. In de plaats ervan komt er onder meer een "beter belastinginning', die in 1991-1992 ten minste 7 miljard moet opbrengen. Andere elementen van het dekkingsplan (van in totaal 87 miljard fr.) zijn: de beperking van de fiskale uitgaven (ten belope van zo een 45 miljard) en de verhoging van de aksijnzen met ongeveer 35 miljard. Terwijl de beperking van de fiskale uitgaven reeds vrij gedetailleerd werd vastgelegd, moet de verhoging van de aksijnzen nog konkreet ingevuld worden. Minister van financiën Maystadt schoof wel al een paar voorzichtige cijfers naar voor. Sigaretten zouden volgend jaar 3 tot 6 fr. duurder worden, benzine tussen 0,7 en 1 fr.