Advertentie
Advertentie

Belastinginkomsten nu toch zoals geraamd

(tijd) - Gisteravond zag het het naar uit dat het begrotingskonklaaf in het finale stadium was gekomen. De topministers bleven tot vrij laat en zonder dat er in de vooravond enige informatie door de hekken van Stuyvenberg was geraakt, doorvergaderen. In regeringskringen werd niet uitgesloten dat de regeringstop zou doorwerken tot de finish. Intussen werden over de fiskale inkomsten vanuit regeringshoek cijfers bekend die in tegenstelling tot berichten die lang de ronde deden, aangeven dat de fiskale inkomsten nu toch overeenstemmen met de prognoses.