Belastingontduiking

MOSKOU (tijd) - De buitenlandse gemeenschap in Moskou is hard aangepakt bij de Russische markthervormingen. Enkele belastingmaatregelen maken het volgens vele zakenmensen nauwelijks nog mogelijk hun aktiviteiten in Rusland voort te zetten. Het tarief van de inkomstenbelasting van 60 procent heeft de lust om nog langer in Rusland te blijven voor velen vergald. Daarnaast zijn de huren met 28 procent verhoogd. De vertegenwoordigingen van de Verenigde Staten, Duitsland en Frankrijk hebben reeds te kennen gegeven de huurverhoging niet te zullen betalen. Uit een enquête in het weekblad van de buitenlandse gemeenschap The Moscow Times bleek dat een kwart van de ondervraagde buitenlanders Rusland zal verlaten als de voorgenomen belastingen doorgang vinden. Met nog eens 37 procent van de respondenten die zeggen de belastingen niet te willen betalen, krijgt het konflikt een massaal karakter. De buitenlanders vinden het onterecht aan dezelfde inkomstenbelastingen als de Russische ingezetenen te worden onderworpen.