Belastingontvangsten op jaarbasis 5,5% hoger

(tijd) - In februari 1997 zijn de totale belastingontvangsten toegenomen met 16,5 miljard tot 157,734 miljard frank of 11,7 procent, zo liet minister Philippe Maystadt van Financiën vrijdag weten. Dit stijgingspercentage mag evenwel niet veralgemeend worden omdat de ontvangsten in februari 1996 uitzonderlijk laag waren. Voor de eerste twee maanden van dit jaar bedraagt de stijging van de lopende fiscale ontvangsten in vergelijking met dezelfde maanden van vorig jaar 18,1 miljard of +5,5 procent.De toename ligt vooral bij de directe belastingen. Ze is toe te schrijven aan de bedrijfsvoorheffing en weerspiegelt onder meer de wijzigingen die zich hebben voorgedaan bij de betaling van de eindejaarspremies en de ermee verband houdende bedrijfsvoorheffing.