Advertentie
Advertentie

Belastingparadijzen ontlopen sancties

LONDEN (reuters) - De Verenigde Staten volgen de andere landen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) niet in hun politiek om de internationale belastingparadijzen sancties te geven als ze geen grotere transparantie aan de dag leggen. De belastingparadijzen hadden tot eind juli om een grotere transparantie te waarborgen, zoniet zouden er sancties komen.Maar nu de Verenigde Staten niet meer akkoord gaan met de maatregelen, hoeven de belastingparadijzen niet meer te vrezen voor sancties, verklaarde gisteren Don McKinnon, de secretaris-generaal van het Gemenebest, de club van de voormalige Britse kolonies.Het Gemenebest telt 56 landen. Daarvan werd vorig jaar meer dan de helft door de OESO, de economische denktank van de westerse industrielanden, gebrandmerkt als belastingparadijs. Vier leden van het Gemenebest zijn ook lid van de OESO: het Verenigd Koninkrijk, Australië, Canada en Nieuw-Zeeland.Paul O Neill, de Amerikaanse minister van Financiën, torpedeerde donderdagavond de maatregelen van de OESO om praktijken van belastingontduiking in de 35 gedetecteerde belastingparadijzen tegen te gaan.In de huidige vorm gaan de maatregelen veel te ver. Met name het voorstel dat de belastingparadijzen op grote schaal informatie zouden uitwisselen, gaat voor ons te ver. We pleiten voor een beperkte uitwisseling van informatie, beweerde O Neill.McKinnon verklaarde gisteren dat hij tevreden was met de interventie van O Neill. De Amerikaanse positie zal de OESO aanzetten tot een drastische herziening van de maatregelen voor de belastingparadijzen. We lijken niet meer op een bus die afstevent op een ravijn.