Advertentie
Advertentie

Belastingverhoging gemeenten delgt put niet

(tijd) - De belastingverhoging die twee derde van de Vlaamse gemeenten in 2001 of 2002 doorvoerden, volstaat amper om de impact van de federale belastinghervorming op gemeentelijk niveau te compenseren. Andere hervormingen zoals de politiehervorming of de liberalisering van de gas- en elektriciteitsmarkt blijven zware financiële dobbers. Dat blijkt uit de studie van Dexia-bank over de gemeentefinanciën.Uit het onderzoek blijkt dat de Vlaamse gemeenten bij ongewijzigd beleid tegen 2006 tegen een gecumuleerd tekort van 650 miljoen euro aankijken. De gecumuleerde reserve van 417 miljoen euro volstaat niet om de put te delven. Het tekort houdt geen rekening met nieuwe investeringen of hogere personeelskosten. Thibault Stevens van de Dexia Bank geeft toe dat er problemen rijzen, maar wijst erop dat het tekort gehalveerd is ten opzichte van vorig jaar. Toen bleek uit onze studie dat de gemeenten afstevenden op een gecumuleerd tekort van 1,3 miljard euro. Inmiddels verhoogden veel gemeenten hun belastingen en kwam er ook meer duidelijkheid over de financiering van de politiehervorming.Opvallend is dat de kleine gemeenten met minder dan 10.000 inwoners het best standhouden. Zij zouden in 2006 nog een overschot van 6 euro per inwoner hebben, bovenop een reserve van 43 euro per inwoner. De middelgrote en grote gemeenten zitten daarentegen op het einde van de legislatuur met een tekort van respectievelijk 116 en 139 euro per inwoner. De reserves van respectievelijk 67 en 86 euro per inwoner zijn niet voldoende om die gemeenten uit de rode cijfers te houden. EvHpagina 4Gemeentefinanciën duikentegen 2006 zwaar in het rood