Belastingverhogingen en administratieve boeten

(van een medewerker) In diverse kranten verschenen de jongste dagen artikels in verband met de toepassing van de verhoogde administratieve boeten door de diensten van de direkte belastingen. De boetenberichten zouden gehanteerd worden om fiskale dossiers sneller te kunnen afhandelen. Welke is de wettelijke basis waarop de administratie kan steunen om een boete toe te passen?