Advertentie
Advertentie

Belastingverlaging gehuwden: queeste duurt voort

(tijd) - De Bond voor Grote en Jonge Gezinnen pleitte gisteren nog eens voor het wegwerken van de fiscale discriminatie van gehuwden. Een gelijkschakeling van gehuwden en samenwonenden is volgens vice-premier Herman van Rompuy niet haalbaar, een geleidelijke toenadering van hun fiscale minima wel. De manier waarop hij dat principe invult lijkt ook bedoeld te zijn om een compromis met de SP-coalitiepartner dichterbij te brengen. Of dat zal lukken is nog hoogst onzeker.De gelijke behandeling van gehuwden en samenwonenden is politiek actueel geworden nadat SP-voorzitter Tobback en zijn CVP-collega Van Peel vorig jaar het 'vaderdagakkoord' afsloten. Daarin beloofden ze naar een gezamenlijke oplossing te zoeken voor drie problemen: een vermogensrechtelijke regeling voor samenwonenden, een geregistreerd partnerschap voor homo's (twee SP-stokpaardjes) en het CVP-streven naar een gelijke fiscale behandeling van gehuwden en samenwonenden. Maar het prijskaartje van die laatste operatie (70 miljard frank) gooide roet in het eten.