Advertentie
Advertentie

Belastingverlaging laagste lonen zou slechts enkele miljarden kosten

(tijd) - Mensen die het minimumloon verdienen of niet veel meer, moeten een belastingvermindering krijgen van 1.000 frank (24,79 euro) per maand. De verrekening kan gebeuren via de bedrijfsvoorheffing. Dat is de richting die werkgevers en vakbonden in de Nationale Arbeidsraad en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven uitgaan, om de werkloosheidsval voor de lage lonen langs fiscale weg te doen verdwijnen. Volgens ruwe schattingen zou de operatie tussen 2,3 en 3,4 miljard frank (60 tot 80 miljoen euro) kosten.De sociale partners trokken vorige week nog met zeer uiteenlopende visies naar NAR en CRB, om te zoeken hoe werklozen financieel geprikkeld kunnen worden om een job te aanvaarden. Dat is nodig, omdat werklozen soms beter af zijn met hun uitkering dan met een arbeidsinkomen. NAR en CRB zoeken naar een fiscale maatregel om het netto-inkomen te verhogen van mensen die het minimumloon verdienen, omgerekend 37.550 frank (930,84 euro) bruto per maand. Niet omdat alle sociale partners overtuigd zijn dat een belastingverlaging de beste weg is, wel omdat in het centraal akkoord afgesproken is dat er enkel gezocht wordt naar een fiscale oplossing. De Hoge Raad voor de Werkgelegenheid, een groep van deskundigen die de regering adviseert, net als de regering-Dehaene zelf, gaven al te verstaan een parafiscale oplossing te verkiezen, een verlaging van de werknemersbijdragen voor sociale zekerheid.