Belastingverlaging werkenden moet worden bijgestuurd

Om de werkloosheidsvallen te bestrijden, wil de Vlaamse regering vanaf 2007 een belastingvermindering doorvoeren voor werkenden. Op die manier moet het aantrekkelijker worden om uit de werkloosheid te stappen en een baan aan te nemen. Deze maatregel moet wel worden bijgestuurd, stellen ILSE DIELEN en XAVIER VERBOVEN. Werknemers met een laag inkomen die nauwelijks belasting betalen, moeten toch het volle voordeel kunnen genieten. Fictief lage inkomens moeten worden uitgesloten. Als de maatregel vanaf 2009 wordt uitgebreid naar alle werkenden komen andere maatschappelijke prioriteiten in gevaar.