Advertentie
Advertentie

Belastingverlaging wordt voelbaar

(tijd) - De minister van Financiën, Didier Reynders, deelde maandag mee hoeveel bedrijfsvoorheffing de belastingplichtigen vanaf deze maand minder betalen dankzij de verlaging van de aanvullende crisisbijdrage. Belastingplichtigen met een courante wedde van bijvoorbeeld 100.000 frank per maand betalen voortaan 313 frank minder belastingen per maand.De regering besliste de aanvullende crisisbijdrage van 3 procent geleidelijk af te schaffen. Om de afschaffing van de crisisbijdrage sneller voelbaar te maken, wordt een eerste vermindering van 1 procent vanaf deze maand doorberekend in de bedrijfsvoorheffing. De bedrijfsvoorheffing, het bedrag dat wordt afgehouden van het belastbare brutoloon, daalt dus met 1 procent en daardoor stijgt het nettoloon. Begin 2002 loopt de daling van de bedrijfsvoorheffing op tot 2 procent en begin 2003 tot 3 procent.Reynders merkt op dat de inkomens beneden 850.000 frank dit jaar een tweede procent terugbetaald krijgen wanneer ze hun afrekening ontvangen. Dit tweede procent werd immers nog niet verrekend in de bedrijfsvoorheffing.Tot slot herinnert de minister er aan dat de personenbelasting tegen het einde van de legislatuur met 10 procent daalt. Behalve naar de afschaffing van de aanvullende crisisbijdrage, verwijst hij naar de herindexering van de fiscale baremas en de fiscale hervorming, die de komende weken in het parlement wordt ingediend.