Advertentie
Advertentie

Belastingvermindering voor alle lage lonen is schieten met kanon op mug

(tijd) - Het zijn voornamelijk werkloze alleenstaande ouders die financieel geprikkeld moeten worden om aan het werk te gaan. De aanmoeding moet aanzienlijk zijn: ingeval ze een job tegen het minimumloon aanvaarden, kan hun netto-inkomen tot 2.820 frank per maand dalen. Een belastingverlaging van 1.000 frank, zoals de sociale partners voorstellen, is geen goede oplossing. Voor eenoudersgezinnen is de vermindering niet groot genoeg, de meeste andere groepen van werklozen hebben de aftrek niet nodig.Een en ander blijkt uit een onderzoek van het Antwerpse Centrum voor Sociaal Beleid. Dat ging na welke werklozen het meest gevaar lopen om in een werkloosheidsval te trappen, omdat er te weinig verschil is tussen hun werkloosheidsuitkering en het loon dat ze zouden ontvangen wanneer ze een job vinden. De conclusies lopen op veel punten gelijk met die van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid. Zo vonden Bea Cantillon, Lieve Delathouwer en Ann Thirion dat er bijna altijd een probleem opduikt ingeval een laaggeschoolde werkloze een deeltijdse baan aanvaardt. Maar bij een overstap van werkloosheid naar een voltijdse job, is de werkloosheidsval geen algemeen verspreid fenomeen.