Belastingvrije vergoedingen in het kader van vrijwilligerswerk

Heel wat onbaatzuchtige verenigingen leven bij de gratie van hun vrijwilligers. Vaak wensen die organisaties hun vrijwillige medewerkers een bescheiden vergoeding te geven voor hun gelegenheidswerk. Maar zodra dit gebeurt, zal de fiscus in niet weinig gevallen stellen dat dit een vergoeding is voor arbeid en dus belastbaar. De minister van Financiën werd hieromtent meermaals geïnterpelleerd. Hij beloofde een circulaire te zullen uitwerken waarin duidelijk wordt gesteld wat mag en wat niet kan. Op 5 maart werd deze rondzendbrief de wereld ingestuurd.De hierna beschreven circulaire is niet van toepassing op vrijwilligers van openbare brandweerkorpsen en de civiele bescherming die een eigen regeling hebben ingeschreven in de wet (zie verder). Tevens gelden de volgende regels ook niet voor de vergoedingen van vrijwilligers waarvoor reeds een afzonderlijke belastingregeling bestaat (stewards, controleurs, kassiers en verantwoordelijken K.B.V.B., bepaalde spelers en medewerkers van amateurploegen in de lagere afdelingen).