Beleggen kan nog tot eind 2001 zowel in frank als euro

De financiële sector stapt al begin 1999 volledig over op de euro. De aandelen op de beurs van Brussel bij voorbeeld noteren vanaf maandag 4 januari '99 in euro, tot twee cijfers na de komma. Een Petrofina-aandeel kost vanaf die dag dus bij voorbeeld 353,26 euro. Maar beleggers hoeven de snelle overschakeling van de financiële sector niet meteen te volgen. Ze kunnen nog tot begin 2002 kiezen om hun beleggingen in Belgische frank uit te voeren. De financiële instellingen zullen gratis voor alle omzettingen frank-euro zorgen. De gevolgen van de invoering van de euro voor de financiële wereld zijn de voorbije maanden uitgebreid onderzocht door verschillende werkgroepen in het Commissariaat-generaal voor de euro. Het eindrapport van de commissie is nog in de maak, maar een aantal krachtlijnen van de overgang ligt nu al grotendeels vast. Belangrijkste principe is dat er voor de eindgebruiker noch verboden, noch verplichtingen verbonden zijn aan de overstap naar een eengemaakte munt. In principe kan iedereen tussen 1999 en 2002 zelf het moment kiezen waarop hij in euro begint te denken.