Beleggers blijven voorzichtig in Europa

(van een medewerker) De stijging van de geldhoeveelheid (M3) in Duitsland met bijna 10% deed de Europese obligatiemarkten geen goed. Diegenen die toch nog hoopten op een spoedige renteverlaging, moesten bakzeil halen en er werd opnieuw een opwaartse druk op de geldmarktrente waargenomen. De obligatiebeleggers gingen bijgevolg geen langlopende investeringen aan, occasioneel zag men kopers van langlopende emissies opduiken. Veelal waren slechts professionele marktdeelnemers aktief in afgeleide instrumenten zoals opties en futures.In de diverse dollarsektoren bleef de vraag stabiel, maar de indicaties van een langzaam ekonomisch herstel in de Verenigde Staten deed de aangeboden rendementen wat stijgen naar het einde van de week toe.