Beleggers in de Verenigde Staten krijgen opnieuw inventariswaarde

(tijd) - Met de heropening van de Amerikaanse beurs kunnen de beleggingsfondsen die stevig investeren op de beurs opnieuw een inventariswaarde berekenen. Die inventariswaarde kan ten vroegste vandaag berekend worden en vindt de belegger in principe dus ten vroegste morgen in de krant. Meer dan waarschijnlijk ligt die inventariswaarde lager dan de laatst gepubliceerde waarde. Of is het Amerikaanse patriottisme een belangrijke steunfactor voor Wall Street?