Beleggers klikfondsen benutten kapitaalbescherming niet

(tijd) - Talrijke beleggers houden hun klikfondsen niet aan tot de eindvervaldag. Ze benutten dus niet de kapitaalbescherming die eigen is aan de producten. Dat wijzen cijfers uit van KBC, de absolute marktleider voor klikfondsen. De meeste KBC-klanten die beleggen in klikfondsen verkopen hun fondsen op advies van de bank vóór de eindvervaldag en stappen over naar een ander klikfonds. Opvallend: bij de andere banken ligt dat percentage veel lager.