Beleggers ontvluchtten goudmarkt in 1994

(tijd) - De goudmarkt heeft een bewogen 1994 achter de rug. De mijnproduktie daalde op jaarbasis voor het eerst sinds twintig jaar. Voorts verkochten de centrale banken opvallend weinig goudreserves en bouwden de grote beleggingsfondsen hun goudposities af, nadat ze in 1993 verwoed goud aankochten. Toch bleef de goudprijs opvallend rustig, stelt Gold Fields Mineral Services (GFMS) in zijn jaarverslag over de sektor.Voor de buitenwereld leek het alsof 1994 voor de goudsektor een zeer rustig jaar was. De goudprijs, uitgedrukt in Amerikaanse dollar, schommelde erg weinig. 'Maar achter de schermen onderging de goudmarkt opvallende veranderingen, zowel aan de vraag- als aan de aanbodzijde', meent het Britse onderzoeksbureau GFMS.