Advertentie
Advertentie

Beleggingsfondsen vallen massaal uit beleggersgunst

Eind maart '94 was er voor 1.990 miljard Belgische frank belegd in Belgische of buitenlandse beleggingsinstellingen die in ons land publiek worden aangeboden. De kaap van de 2.000 miljard leek op een zucht verwijderd. Vandaag moeten we vaststellen dat die magische grens een droombeeld zal blijven. De massale terugloop uit beleggingsfondsen, vanaf het tweede kwartaal, deed de totale activa met bijna 200 miljard terugvallen.De belangrijkste oorzaak achter deze terugloop is te vinden in de povere koersprestatie van de meeste beleggingsfondsen sedert het begin van '94. Uiteraard kan men maar roeien met de riemen die men heeft en zodoende is de prestatie van elk fonds afhankelijk van de materie waarin de bevek belegd is. De onderliggende activa staan aldusdanig ook beschreven in de statuten van elk beleggingsfonds. Vele beleggers zijn te weinig op de hoogte van de risicograad die gekozen wordt bij het aankopen van een beleggingsfonds. Er wordt bijgevolg te veel vertrouwd op de goede naam van de instelling waar de aankoop wordt verricht. En deze instellingen laten zich nogal eens leiden door winstbejag.