Beleggingsfraude via internet wordt plaag

(tijd) - 'In de strijd tegen internationale beleggingsfraudeurs lopen we telkens achter de feiten aan. De opmars van het internet is daar mee de oorzaak van. Daardoor kunnen de fraudeurs vanuit eender welk land anoniem opereren en is het nagenoeg onmogelijk ze te lokaliseren. Preventie is de enige remedie om beleggers te beschermen', zegt Philippe Loison van de financiële toezichthouder CBFA.