Beleggingsmogelijkheden met gesloten beleggingsfondsen

Sinds het KB 15 is praktisch iedereen vertrouwd met het begrip "beleggingsfonds'. Om belastingen te besparen kon men voor 40.000 fr. aankopen van Belgische aandelen aftrekken van zijn belastbaar inkomen. Achteraf werd de maatregel vervangen door het pensioensparen. Nog meer dan bij de vorige maatregel hebben de Belgen er de voorkeur aan gegeven om deze aankopen niet zelf te verrichten maar dit werk toe te vertrouwen aan specialisten. De beleggingsfondsen worden gevormd door de stortingen van individuele spaarders waarmee een kollektieve portefeuille wordt samengesteld, mede eigendom van de intekenaars, pro rata van het aantal deelbewijzen dat in ruil voor de gedane stortingen ontvangen werd.