Beleid gezondheidszorg staat in teken van continuiteit

(tijd) - Het beleid inzake ziekteverzekering en gezondheidszorg van de nieuwe regering zal in hoge mate lijken op dat van de afgelopen legislatuur. Formeel is het nog niet zeker dat Frank Vandenbroucke zichzelf zal opvolgen als minister van Sociale Zaken. Maar hij is er in elk geval in geslaagd zijn stempel te drukken op het ontwerp van regeerakkoord. De liberalen kunnen wel zwaaien met de verbetering van het sociale statuut van de zelfstandigen. Maar de sp.a'er heeft ook dat blauwe stokpaardje tot het zijne gemaakt.