Advertentie
Advertentie

Beleid moet waterzuivering snel weer aanzwengelen

(tijd) - De NV Aquafin en de milieukoepel Bond Beter Leefmilieu (BBL) vragen de Vlaamse overheid snel een nieuw contract over het waterzuiveringsbeleid te onderhandelen. Treuzelt het beleid dan dreigt de waterzuivering te slabakken. Dat zeiden ze gisteren tijdens een hoorzitting in de commissie voor Leefmilieu van het Vlaams Parlement. De commissievoorzitter, Jacques Timmermans (sp.a), tikte Aquafin hard op de vingers.