Advertentie
Advertentie

Beleid verkeersveiligheid is te eenzijdig

(tijd) - Een verbetering van de verkeersinfrastructuur is voor 87 procent van de verkeersdeelnemers de absolute prioriteit. Dat blijkt uit de verkeersveiligheidsenquête die de automobilistenvereniging VAB hield via haar website www.vab.be bij. Voor 83 procent van de 1.230 deelnemers aan de enquête is het ook uiterst belangrijk mensen te trainen en aan te moedigen om zich in het wegverkeer sociaal te gedragen.Andere belangrijke prioriteiten blijken de handhaving van de verkeersregels en de controle (83 procent). Nog eens 68 procent vindt dat er veel aandacht moet zijn voor de uitrusting van de wagen. De VAB concludeert uit de reacties dat controle en handhaving te eenzijdig zijn en dus niet volstaan. Volgens de organisatie gaat er te weinig aandacht naar de verkeersinfrastructuur en naar opleiding.De enquête borduurt voort op het verkeersveiligheidsplan dat de VAB eerder dit jaar voorstelde. Uit de antwoorden blijkt volgens woordvoerder Maarten Matienko dat de verkeersdeelnemers maatregelen vragen tegen spoorvorming op wegen, een grotere controle op de veiligheid bij de aanleg en heraanleg van wegen en meer fietsinfrastructuur voor schoolgaande kinderen.Qua opleiding en opvoeding vinden de geënquêteerden dat ouders, het onderwijs en rijscholen een grote verantwoordelijkheid dragen. Verkeerscontroles moeten gericht gebeuren, terwijl snelheidslimieten vooral geloofwaardig moeten overkomen. Chauffeurs die zich met de regelmaat van de klok aan snelheidsovertredingen bezondigen, moeten streng worden aangepakt.Het technisch afdwingen van het dragen van de gordel en de invoering van een alcoholslot voor risicochauffeurs zijn ook maatregelen die volgens de VAB kunnen bijdragen tot meer verkeersveiligheid.