Advertentie
Advertentie

Beleidsbrief Cultuur: 'overproductie'in theaters

(tijd) - Volgens de Beleidsbrief Cultuur 2004 dienen zich volgend jaar enkele belangrijke knelpunten in de kunstensector aan. De Vlaamse minister van Cultuur, Paul Van Grembergen (Spirit) stelt in de sector van de podiumkunsten 'overproductie versus beperkte afname' vast. Dat laatste is vooral het geval in hedendaagse dans en muziektheater. Hij ziet ook 'een slechte doorstroming van jonge podiumkunstenaars naar de structureel gesubsidieerde organisaties'. Net in deze periode maken de Vlaamse theater- en dansgezelschappen hun dossiers klaar om subsidies aan te vragen voor de periode 2005-2009. De Vlaamse muziekindustrie kampt eveneens met grote problemen, staat in de nota, zoals ingestorte platenverkoop, illegaal kopieren en downloaden, en monopolisering in de boekingsector. De minister wil in het voorjaar van 2004 met een actieplan uitpakken. In andere sectoren worden, in het kader van de beperkte budgettaire middelen, de accenten verlegd. Het Vlaams Architectuurinstituut (operationeel sinds mei 2002) mist een sterk profiel en moet streven naar een betere samenwerking met de Vlaamse Bouwmeester. De beeldende kunsten, traditioneel achteropliggend als het op subsidiering aankomt, zien in 2004 geen inhaalbeweging gebeuren. In de Beleidsbrief staat het nakende Kunstendecreet centraal: dat decreet wil een integrale aanpak van alle kunstuitingen en zou in april 2004 klaar zijn. Het hele culturele beleid wordt op een nieuwe leest geschoeid: er komt een strategische Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media die bijgestaan wordt door advies- en beoordelingscommissies. Voor de kunstenaars komt er een Kunstenloket, met informatie en documentatie over sociale en fiscale problemen. Volgend jaar moet ook de Cultuurdatabank, een 'belangrijke immateriele culturele investering', operationeel worden. Van de infrastructurele werken krijgen in 2004 de bouw van de nieuwe toren in deSingel in Antwerpen en de dansstudio's voor Les Ballets CdelaB en Het muziek Lod op de Bijlokesite in Gent prioriteit. De Vlaamse culturele prijzen worden gehergroepeerd en in aantal verminderd. Er komt wel een nieuwe prijs voor algemene culturele verdienste, die een oeuvre of loopbaan bekroont. MR