Beleidsnota verankering

(tijd) - De Vlaamse raad heeft gisteren een motie van VU-fraktieleider Paul Van Grembergen goedgekeurd. De tekst vraagt aan de Vlaamse regering een strategie te ontwikkelen tot versteviging van het Vlaams industrieel weefsel, waarbij ook aandacht wordt besteed aan het belang van de eigen beslissingscentra. Het Vlaamse parlement wil daarover een beleidsnota met konkrete maatregelen voorgelegd krijgen.